Asociácia policajtov vo výslužbe - miestna organizácia Malacky

Asociácia policajtov vo výslužbe - Malacky

Sídlo:
M. R. Štefánika 71
Malacky 901 01

Adresa na doručovanie pošty:
M. R. Štefánika 71
Malacky 901 01

www.apvvmalacky.sk je podstránkou webovej stránky www.asociaciapolicajtov.sk


Telefón
+421.0903379314
apvv.malacky@gmail.com

Výsledky 10. ročníka šipkového turnaja 

Turnaja konaného dňa 17. 12. 2022 sa zúčastnilo 19 súťažiacich s nasledovnými výsledkami:

1.miesto:  Branislav Hájek

2.miesto: Róbert Peťko

3.miesto: Dušan Šimuna

Všetkým zúčastneným ďakujem za účasť. Dobre sme sa zabavili a po dvoch rokoch prerušených kovidom sme s úsmévom ukončili rok 2022.

Fotogaléria: Výsledky z akcií

Fotogaléria: Rybárske preteky v Malých Levároch 7. - 8. 5. 2017

Výsledky 6. ročníka šipkového turnaja 

Turnaja konaného dňa 16. 12. 2016 sa zúčastnilo 22 súťažiacich s nasledovnými výsledkami:

 

1.miesto: Jozef Matejovič

2.miesto: Anton Hájek

3.miesto: Ján Berente

 

 

Všetkým zúčastneným ďakujem za účasť. Dobre sme sa zabavili a s úsmévom ukončili rok 2016.

Šípkový turnaj 2016

Výsledky 5. ročníka šipkového turnaja 

Turnaja konaného dňa 18. 12. 2015 sa zúčastnilo 23 súťažiacich s nasledovnými výsledkami:

 

1.miesto: Dušan Šimuna

2.miesto: Peter Kupec

3.miesto: Luboš Kmeť

 

Všetkým zúčastneným ďakujem za účasť. Dobre sme sa zabavili a s úsmévom ukončili rok 2015.

Šípkový turnaj 2015

Výsledky 4. ročníka šipkového turnaja 

Turnaja sa zúčastnilo 21 súťažiacich s nasledovnými výsledkami:

 

1.miesto: Róbert Peťko

2.miesto: Peter Kupec

3.miesto: Pavol Fartel

 

Všetkým zúčastneným ďakujem za účasť.

Fotogaléria: Šípkový turnaj 2014

 

Výsledky 2. ročníka turnaja v hode šípky na terč

 

 Dňa 14.12.2012 sa uskutočnil druhý 2. ročník turnaja v hode šípkou na terč. Turnaja sa zúčastnilo 15 členov MO APVV.

 

                                                   Výsledky turnaja

  

                                                1. miesto -  Milan Kuzma

                                                2. miesto -  Ľudovít Jankovič

                                                3. miesto -  Ján Berente