Asociácia policajtov vo výslužbe - miestna organizácia Malacky

Asociácia policajtov vo výslužbe - Malacky

Sídlo:
M. R. Štefánika 71
Malacky 901 01

Adresa na doručovanie pošty:
M. R. Štefánika 71
Malacky 901 01

www.apvvmalacky.sk je podstránkou webovej stránky www.asociaciapolicajtov.sk


Telefón
+421.0903379314
apvv.malacky@gmail.com

Miestna organizácia APVV MALACKY č.23

   Vznikla v roku 2007 prijatím 16 nových členov MO a preregistrovaním 5 členov z MO Senica a Bratislava. Za 4 roky činnosti MO bolo k novembru 2011 prijatých 60 nových členov.

 

Ustanovujúca schôdza                                          22. jún 2007

Počet členov v deň založenia:                                21 členov

Počet členov ku dňu aktualizácie stránky:              81 členov

 

Predsedníctvo

    Predseda      :                      Mgr. Róbert Peťko  mobil: 0903 379 314                                              

    Podpredseda :                    Jozef Durec            mobil: 0903 472 691

    člen výboru   :                       Vladimír Volár         mobil: 0903 247 871

    pokladníčka   :                     Marta Gašparová     mobil: 0907 662 303

   

    Čestný predseda:                Milan Kuzma            mobil: 0905 373 926