Asociácia policajtov vo výslužbe - miestna organizácia Malacky

Asociácia policajtov vo výslužbe - Malacky

Sídlo:
Pribinova 10/2
Malacky 901 01

Adresa na doručovanie pošty:
M. R. Štefánika 71
Malacky 901 01
+421.0903379314
apvv.malacky@gmail.com

Oslavy MDD a Dňa polície 9. 6. 2018

Výročná členská schôdza 2016

Oslavy MDD a dňa polície konané na futballovom štadióne Rohožník

včelnica 21.6. 2014 deň polície + mdd

Fotogaléria

Pletenie korbáčov v apríli 2014