Asociácia policajtov vo výslužbe - miestna organizácia Malacky

Asociácia policajtov vo výslužbe - Malacky

Sídlo:
Pribinova 10/2
Malacky 901 01

Adresa na doručovanie pošty:
M. R. Štefánika 71
Malacky 901 01
+421.0903379314
apvv.malacky@gmail.com

Stanovy

Po kliknutí na nižšie uvedený link sa zobrazia stanovy Asociácie policajtov vo výslužbe

https://www.asociaciapolicajtov.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=56