Asociácia policajtov vo výslužbe - miestna organizácia Malacky

Asociácia policajtov vo výslužbe - Malacky

Sídlo:
M. R. Štefánika 71
Malacky 901 01

Adresa na doručovanie pošty:
M. R. Štefánika 71
Malacky 901 01

www.apvvmalacky.sk je podstránkou webovej stránky www.asociaciapolicajtov.sk


Telefón
+421.0903379314
apvv.malacky@gmail.com

Jubilanti 2023

JUDr. Rudolf GRUJBÁR 75ka

JUDr. Milan AMBRUŠ 75ka

Vladimír Dobrocký 60ka

Marián Valúch 50 ka

Marta Gašparová 70ka

Ladislav Knébl 70ka

Ľudovít Jankovič 70ka

Fotogaléria: Jubilanti 2023