Asociácia policajtov vo výslužbe - miestna organizácia Malacky

Asociácia policajtov vo výslužbe - Malacky

Sídlo:
M. R. Štefánika 71
Malacky 901 01

Adresa na doručovanie pošty:
M. R. Štefánika 71
Malacky 901 01

www.apvvmalacky.sk je podstránkou webovej stránky www.asociaciapolicajtov.sk


Telefón
+421.0903379314
apvv.malacky@gmail.com

Jubilanti 2023

Martin LUŇÁK 70ka

Štefan ŠTUK 75ka

Bohumír Zaťko 70ka

Jozef Lopatka 75ka

Ernest Sokol 70ka

Branislav KRŠEK 50ka

JUDr. Rudolf GRUJBÁR 75ka

JUDr. Milan AMBRUŠ 75ka

Vladimír Dobrocký 60ka

Marián Valúch 50 ka

Marta Gašparová 70ka

Ladislav Knébl 70ka

Ľudovít Jankovič 70ka

Ján Rigler - 50ka