Asociácia policajtov vo výslužbe - miestna organizácia Malacky

Asociácia policajtov vo výslužbe - Malacky

Sídlo:
M. R. Štefánika 71
Malacky 901 01

Adresa na doručovanie pošty:
M. R. Štefánika 71
Malacky 901 01

www.apvvmalacky.sk je podstránkou webovej stránky www.asociaciapolicajtov.sk


Telefón
+421.0903379314
apvv.malacky@gmail.com

Branislav SEDLÁK 50ka

Pavol TURÁNEK 70ka

Emil Hubina 70ka

Martin Žolnay 50ka

Miroslav Obselka 60ka

Róbert KIRIPOLSKÝ 50ka

Peter Rehák - 60ka

Jozef Říha - 70-ka

Ján Minárik - 85ka

Vladimír Okša - 75ka

Andrej Trenčanský - 60-ka