Asociácia policajtov vo výslužbe - miestna organizácia Malacky

Asociácia policajtov vo výslužbe - Malacky

Sídlo:
M. R. Štefánika 71
Malacky 901 01

Adresa na doručovanie pošty:
M. R. Štefánika 71
Malacky 901 01

www.apvvmalacky.sk je podstránkou webovej stránky www.asociaciapolicajtov.sk


Telefón
+421.0903379314
apvv.malacky@gmail.com

Jubilanti

Branislav SEDLÁK 50ka

Peter Škoda 60 rokov

JUDr. Anton Šafránek 75 rokov

Ing. Jozef Mok 70-ka

Robert Glembus 50-ka

Viliam Mračna 70-ka

Jan Gazdič 70-ka

Peter Čierny 70-ka

Pavol Pivák - 50-ka

Miroslav Šimanský - 60-ka

Titus Gajar - 70-ka

JUDr. Jozef Lopatka - 70-ka

JUDr. Milan Ambruš - 70-ka

Pavel Říha - 60-ka

Vladimír Obselka: 70-ka

Peter Prošek: 50-ka

František Hurban: 60-ka

JUDr. Okša 70-ka

Tibor Grígel - 60-ka

Peter Goga - 50-ka

Stanislav Blusk - 50-ka

Ján Minárik - 80-ka

Anna Matoušková - 50-ka

Anton Šafránek - 70-ka

Pavol Fartel - 60-ka

Ján Berente - 60-ka

Milan Rybár - 60-ka

Dušan Šimuna - 60-ka

Jan Černák - 50-ka

Ján Matoušek - 50-ka

Peter Kubec - 60-ka

Zdeněk Držík - 60-ka

Jozej Matejovič - 70-ka

Miroslav Fumač - 60-ka

Ľubomír Pramuk 50-ka

Peter Pokorný 50-ka

Dalimír Tekel 60 rokov

Fotogaléria: Judr. Vladimír Kotrla 60-ka

Fotogaléria: Jozef Sedlák 60ka

Vlado Volár - 50-ka

Peter Sedláček 70-ka

ľuboš Kmeť: 50-ka