Asociácia policajtov vo výslužbe - miestna organizácia Malacky

Asociácia policajtov vo výslužbe - Malacky

Sídlo:
M. R. Štefánika 71
Malacky 901 01

Adresa na doručovanie pošty:
M. R. Štefánika 71
Malacky 901 01

www.apvvmalacky.sk je podstránkou webovej stránky www.asociaciapolicajtov.sk


Telefón
+421.0903379314
apvv.malacky@gmail.com

Aktivity

Prednáška, výročná schôdza JDS Lozorno 5.2. 2014. Spolu s dopr. inž. p. Ing. Balúnom a Mgr. Peťkom sme seniorom odprednášali tému: Bezpečnosť na cestách ako i tému: Ako sa nenechať vykradnúť. Na záver prednášky seniori dostali reflexné pásky.

Prednáška občanom obce Záhorská Ves dňa 5.2. 2014. V prednáške sme pokračovali s dopr. inž. OR PZ Malacky v obci Z. Ves odprednášali sme témy: Bezpečnosť na cestách ako i tému: Ako sa nenechať vykradnúť.

18. 3. bola prednáška na ZŠ Záhorská Ves, kde Mgr. Peťko a Ing. Balún odprednášali témy "Trestná zodpovednosť" a "Bezpečnosť na cestách". Po prednáške deti dostali reflexné vesty.

Prednáška, výročná schôdza JDS Vysoká pri Morave 22.3. 2014. Mgr. Peťko seniorom odprednášal tému: Bezpečnosť na cestách ako i tému: Ako sa nenechať vykradnúť. Na záver prednášky seniori dostali reflexné pásky.

V mesiaci Apríl 2014 bola prednáška o bezpečnsti na cestách venovaná seniorom domova dôchodcov v Stupave.