Asociácia policajtov vo výslužbe - miestna organizácia Malacky

Asociácia policajtov vo výslužbe - Malacky

Sídlo:
Pribinova 10/2
Malacky 901 01

Adresa na doručovanie pošty:
M. R. Štefánika 71
Malacky 901 01
+421.0903379314
apvv.malacky@gmail.com

Ako sa stať členom

Členom sa môže stať každý bývalý príslušník PZ, ZVJS, HZ a SIS ktorý je poberateľom výsluhového dôchodku a bol oboznámený so stanovami APVV

 

Predsedovi MO APVV Malacky odovzdať :

1) Dvojmo vyplnenú prihlášku za člena APVV 

2) Dvakrát fotografia

3) Zaplatenie členského za kalendárny rok v sume 14 €

4) Rozhodnutie o poberaní výsluhového dôchodku

 

Ďalej je možné objednať :

- puzdro na preukaz člena APVV  ( podľa druhu a dodávateľa cca 8,0 €)

- samolepka APVV na čelné sklo auta : 1,16 €

- znak APVV na puzdro preukazu : 1,20 €

- prenosná kartička člena APVV : 0,70 €