Asociácia policajtov vo výslužbe - miestna organizácia Malacky

Asociácia policajtov vo výslužbe - Malacky

Sídlo:
M. R. Štefánika 71
Malacky 901 01

Adresa na doručovanie pošty:
M. R. Štefánika 71
Malacky 901 01

www.apvvmalacky.sk je podstránkou webovej stránky www.asociaciapolicajtov.sk


Telefón
+421.0903379314
apvv.malacky@gmail.com

Ako sa stať členom

Členom sa môže stať každý bývalý príslušník PZ, ZVJS, HZ a SIS ktorý je poberateľom výsluhového dôchodku a bol oboznámený so stanovami APVV

Ako sa stať členom upravuje smernica č.11/2018, stiahnuť si ju môžete tu

Predsedovi MO APVV Malacky odovzdať :

1) Vyplnenú prihlášku za člena APVV na stiahnutie tu

2) Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti na stiahnutie tu

3) Rozhodnutie o poberaní výsluhového dôchodku

4) Súhlas dotknutej osoby na stiahnutie tu