Asociácia policajtov vo výslužbe - miestna organizácia Malacky

Asociácia policajtov vo výslužbe - Malacky

Sídlo:
M. R. Štefánika 71
Malacky 901 01

Adresa na doručovanie pošty:
M. R. Štefánika 71
Malacky 901 01

www.apvvmalacky.sk je podstránkou webovej stránky www.asociaciapolicajtov.sk


Telefón
+421.0903379314
apvv.malacky@gmail.com

Vitajte na stránke Asociácie policajtov vo výslužbe MO Malacky

     Asociácia policajtov vo výslužbe (ďalej len APVV) bola zaregistrovaná na MV SR dňa 6. marca 2006 ako nepolitické, dobrovoľné záujmové občianske združenie príslušníkov policajno-bezpečnostných služieb, ktorí sú v zmysle platných zákonov poberateľmi výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku.
   Cieľom činnosti APVV je združovanie bez rozdielu hodnosti, pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka a náboženstva bývalých príslušníkov policajno-bezpečnostných služieb s cieľom vytvoriť spolupatričnosť a súdržnosť s príslušníkmi policajno-bezpečnostných služieb, ktorí sú v aktívnej službe.
     Hlavnou myšlienkou a heslom APVV je povinnosť, úcta, priateľstvo.

OZNAM:

Nový koronavírus má názov SARS-CoV-2 a choroba, ktorú spôsobuje má názov COVID-19 (z anglického názvu COrona VIrus Disease 2019). 

            Najväčšia hrozba nového SARS-CoV-2 spočíva v tom, že sa šíri vzdušnou cestou (kvapôčkovou nákazou) a že ho môžu prenášať aj také infikované osoby, ktoré nemajú žiadne alebo len veľmi mierne vonkajšie prejavy ochorenia. 

            Prítomnosť koronavírusu bola na Slovensku oficiálne potvrdená !

Medzi prejavy koronavírusu patrí napr.:  

 • Má širokú škálu prejavov ochorení dýchacích ciest: 
  - od miernych (kašeľ, zvýšená teplota), 
  - cez závažné (vysoká horúčka, dusivý kašeľ, hnačka, bolesti svalov), 
  - až po ťažký zápal pľúc a zlyhanie obličiek, ktoré sa môžu končiť smrťou.
 • Vo väčšine prípadov je priebeh ochorenia len mierny. 
 • Ťažkým priebehom ochorenia sú najviac ohrození starší ľudia (65+), ľudia s pridruženými chronickými chorobami a s oslabenou imunitou. 

Medzi odporúčania okrem dodržiavania  osobnej hygieny patrí aj: 

 • Vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky prechladnutia alebo ochorenia dýchacieho traktu. 
 • Dodržiavať osobný odstup (najmenej 1 meter), zbytočne nepodávať ruky. 
 • Nevyhľadávať miesta s vysokou hustotou ľudí, ak to nie je nevyhnutné. 
 • Ostať doma v prípade príznakov prechladnutia, bolesti hrdla, zvýšenej teploty a kašľa a neprijímať návštevy. 

Vzhľadom na uvedené prezídium APVV neodporúča predsedníctvam miestnych organizácií, v tomto období, organizovať žiadne spoločenské akcie vrátane členských schôdzi.

                                                                                             prezident APVV

Šípkový turnaj 2019

 

 

Krajská súťaž vo varení gulášu Bratislavského kraja v roku 2019, po prvýkrát sme v tejto súťaži zvíťazili. Veľká vďaka všetkým čo sa žúčastnili 

 

Výročná členská schôdza 12. 2. 2017 

    K dobrej zábave na oslavách dňa polície a MDD na včelnici v roku 2015 nám hralo toto novovzniknuté trio našich kolegov. Samozrejme i mnohí daľší sa nenechali zahamiť. A spievalo sa, a spievalo,....

 

Kvôli počasiu a premočenému trávniku bol prvý ročník Turnaja policajných veteránov v roku 2014 zrušený, avšak pri dobrom guláši, pivečku a dobrej hudbe Disko Lea sme pospomínali na časy minulé. Takže prvý ročník bude na budúci rok.

Takto pekne oblečený s logom APVV sme súťažili vo varení guláša.

Partneri

Klub veteránov letiska Kuchyňa